Formål

HIGHER WORTH - DANMARK

 

 

Vi ønsker at sikre, at alle børn får udviklet og styrket deres selvværd - begyndende i de første vigtige 0 - 6 år af barnets liv. Dette forebyggende arbejde vil sikre, at barnet vokser op uden de mange og samme personlige og psykiske problemer som deres forældre og langt de fleste voksne slås med.

 

 

Rigtig mange voksne slås nemlig selv med et lavt selvværd eller manglende tro på sig selv og egne muligheder - noget der er grundlagt i deres barndom - og som er det, der mere end noget andet, påvirker deres liv, valg  og handlinger i dag. Handlinger der, grundet uvidenhed, skaber de samme udfordringer i deres parforhold og i deres måde at opdrage deres børn på, da det er en tro kopi og gentagelse af det de selv voksede op med.

Vi ønsker derfor ligeledes, gennem HIGHER WORTH´s arbejde, at bidrage til at skabe større forståelse, harmoni og overskud i og for par og familier.

Vi voksne er de vigtigste rollemodeller for vores børn.  Vi skal huske på, at det vi ikke selv ændrer, det arver vores børn! - Derfor må vi spørger os selv: Hvad er det for et liv vi ønsker for vores børn?

DEN ALLERSTØRSTE VÆRDI I HELE VERDEN ER VORES BØRN!

 

Folk stræber efter rigdomme: penge, guld, diamanter og andre grundstoffer eller idéer der kan gøre os rige og give livet værdi. Men uden den største rigdom i denne verden - VORES BØRN, er alt dette helt uden værdi - for hvis ikke vi hjælper vores børn til at vokse op og udvikle sig og udleve deres fulde potentiale, ødelægger og destruerer vi det allervigtigste og allerfineste vi har - VORES BØRN, deres fremtid og liv.

 

Der er og vil altid være ekstremer, når vi snakker om børn - især udsatte børn. Vi skal ikke kigge langt for at se eller høre om disse voldsomme og grusomme forhold.

 

Vi  er helt enige i at der ALTID kan gøres mere og endnu bedre for denne stadigvæk alt for store gruppe af udsatte børn og unge. Og der er heldigvis rigtig mange grupper, foreninger og organisationer rundt om i verden, der har fokus på og hjælper netop denne gruppe af udsatte børn. (Læger uden grænser, Red Barnet, Børns Vilkår, Unicef, Røde Kors og mange mange flere.)

 

Det vi i HIGHER WORTH vælger at fokusere på, er den store mellemgruppe, der,  i princippet, burde have  de bedste kår og muligheder for at vokse op, udvikle sig og udleve deres fulde potentiale, men som for langt de flestes vedkommende, i stedet bliver til en lang og sej kamp, grundet den opvækst de får eller har fået, med et alt for lavt selvværd til følge, og et liv styret af angsten for ikke at være gode nok, ikke at kunne gøre tingene godt nok og hvor angsten for hvad andre tænker om dem, og det de gør, der styrer deres liv.

 

I danmark viser statistikkerne, at hver 5. person, på et eller andet tidspunkt i deres liv, kommer i kontakt med det psykiatriske system. Hver 5. person! Lige fra helt almindelige "livs-kriser" der bliver for svære eller tunge at takle alene, over til de tunge og alvorlige psykiske lidelser som kræver både lange indlæggelser, behandlingsforløb og mange gange livslang medicinering. Vi skal reelt bare se på salget at "lykke-piller" for at forstå at der ER noget helt galt.  Der er som sagt rigtig mange mennesker, der simpelthen har "ondt i livet" og kæmper med nogle af livets mere eller mindre “almindelige” udfordringer og/eller kriser. For er selvværdet og troen på eget værd lille og har man aldrig lært at stå op for sig selv og egne grænser og værdier, så kan selv de mindste ting “vælte” en. Og rekalmer om det "perfekte" liv og familien der ALTID er glade, har overskud og bobler af lykke og kærlighed er også med til at sætte baren højt og krav og forventninger  op på et helt urealistisk niveau. Hvad er det for værdier vi lærer vores børn at stræbe efter? Er det i virkeligheden de sande livsværdier eller dem som samfundet og industrien har skabt for at øge deres omsætning?  Forventninger, press,  angsten for ikke at passe ind eller være god nok er mange gange det der driver de unge til at overveje eller forsøge på at tage deres eget liv - som eneste vej ud. Det vidner det stigende aftale af selvmord blandt børn og unge på tragiske vis om.

 

 

Men livet VIL byde på  udfordringer og kriser! Det er noget vi ALLE vil opleve så længe vi lever.

Det der har så stor og afgørende betydning for vores livskvalitet, er måden hvorpå vi takler og reagere på disse udfordringer!

 

 

VIGTIGHEDEN AF AT HAVE HØJT SELVVÆRD!

 

Hvorfor er det, at vi igen og igen fremhæver vigtigheden af at have et højt, stort og stærkt selvværd?

Vi har sagt det flere gange, men vi kan bare ikke understrege det nok: Et ringe og lavt selvværd påvirker ALT i vores liv!!

Den måde vi ser og tænker om os selv på, er det der mere end noget andet giver de resultater vi opnår og dermed skaber det liv vi lever.

 

Rent faktisk er det noget som langt de fleste unge og voksne kender til, i større eller mindre grad, og for mange er det noget de dagligt kæmper med.

 

Når vi er påvirkede af lavt selvværd og ringe selvtillid, så vil selv de mindste beslutninger være svære at tage, fordi vi ikke kan stole på vores egen dømmekraft. Vi lader angsten og usikkerheden styre når vi f.eks. ligger under for hvad andre måtte tænke, om vi nu kan gøre det godt nok osv.. Alt for mange lever efter at behage og tilfredsstille andres behov i stedet for at stå op for sig selv og egne grænser og værdier.

 

Dette bevirker selvfølgelig, at vi aldrig helt lever vores liv og aldrig helt er tilstede i nuet!

Hvis du er mere opmærksom på at gøre det “rigtige” og lade andres behov komme før dine, så er det ikke DIT liv du lever.

 

DET i sig selv er slemt nok - hvad der er endnu mere forfærdeligt, ja tragisk faktisk - er at når man lever og tænker sådan, så VIL det være det samme man giver videre til sine børn!

 

Dvs. at hvor gerne vi end alle vil vores børn det bedste, så VIL vi (helt ubevidst selvfølgelig) give vores børn de samme ting at slås med: lavt selvværd og et ringe selvbillede.

 

Og det er børn, fra ALLE sociale samfundslag, der oplever - og lever med - nogle af disse store udfordringer, som lavt selvværd og manglende selvtillid giver.

 

Og hvorfor? Fordi deres forældre simpelthen ikke har haft den fornødne viden og indsigt  i hvordan de bedst muligt hjælper og opdrager deres børn til at blive stærke, selvbevidste, glade, positive, stræbende, hjælpsomme, givende, opmærksomme børn med højt selvværd, overskud til andre og lyst og veludviklede evner til at kaste sig ud i livet med alt hvad det byder og til at skabe det mest fantastiske liv for dem selv og deres kommende familier.

 

Alle forældre gør selvfølgelig deres bedste! Det skal der på ingen måde herske tvivl om! Det er vi i HIGHER WORTH helt enige i og klare over.

INGEN forældre vågner op og siger: "I dag vil jeg ødelægge mit barns selvværd og liv!"

 

Men alligevel er det det, som langt de fleste gør - og hvorfor? På grund af uvidenhed og manglende forståelse for barnets udvikling, og for hvad den måde de feks. opdrager på, påfører af skader og sår på barnets sjæl og dets syn på sig selv og eget værd.

 

Selv børn i ellers “velfungerende” og “ressource stærke” familier vokser op med mange af de samme personlige udfordringer - skabt mest af alt grundet deres forældres måde at opdrage på.

 

Den store - største - udfordring er, at vi ingen steder kan lære, hvad eller hvordan vi bedst muligt hjælper og styrker vores børns opvækst og udvikling. Vi lærer ikke hvordan vi hjælper barnet til at udvikle og udleve sit eget unikke potentiale. Og så skal barnet bruge det meste af sit liv på at kæmpe og bekæmpe disse ofte meget negative og selvdestruktive tanker og følelser om og af eget værd - i stedet for at kunne leve et stort og rigt liv og virkelig kunne udnytte sine unikke evner og fulde potentiale - til glæde og gavn for hele verden!

 

HIGHER WORTH arbejder for netop at sikre og skabe et højre værd - (deraf navnet “HIGHER WORTH”) - i alle børns liv, ved at hjælpe og give alle kommende forældre og småbørnsforældre muligheden for, at få den viden og indsigt der vil hjælpe dem til at give deres børn en anden og bedre start på livet end de selv fik.

 

Det er netop her en af de største problematikker ligger: vi GØR alle vores bedste, ud fra hvad vi selv har oplevet, set og lært! Og vores forældre har gjort det samme og deres forældre før dem!

 

En ting er, at vi ser meget uheldige mønstre - med svigt, vold, misbrug og overgreb gentage sig i generationer. Det er faktisk  hver 5. barn der udsættes for og lever med en eller anden form for svigt eller misbrug i familien. Tal fra Red Barnet og alle sociale styrelser vidner om dette store problem.

 

Men tallet for børn der vokser op og lever med et lavt selvværd og som ligger under for angsten for, hvad andre tænker om dem og angsten for om de kan gøre det godt nok, om de er gode nok, det er en skræmmende større gruppe af børnene - OG voksne.

 

HIGHER WORTH ønsker at bryde med dette uheldige mønster - der alene bunder i manglende viden og forståelse for hvilken konsekvenser den måde børnene opdrages på og den måde de voksne taler til og er sammen på, har for barnets opfattelse af, ikke bare sig selv, men i lige så høj grad hvordan man er sammen med andre og taler til hinanden. Mønstre barnet uvilkårligt bare vil gentage i sit eget voksenliv.

Det skal være slut med at forældre “gør deres bedste” ud fra hvad de selv har set, hørt og lært, når det i virkeligheden er så små, men banebrydende vigtige ting, der kan og skal ændres i familiemønstret og i måden at opdrage på, således at man STYRKER barnets selvværd, tro på sig selv og mod på at udvikle og udforske sit eget fulde potentiale - til glæde og gavn for barnet selv, men også for verden og for kommende generationer.

Vi ønsker at BRYDE med de uheldige tanke-, tale- og handlemønstre der bare er gået igen i familierne fra generation til generation.

 

Der er så mange der tilbyder hjælp og terapi af den ene eller andet art til voksne, for at hjælpe dem med at overkomme og heale de sår og traumer, de har slæbt med sig fra deres barndom, men der er stort set ingen, der tilbyder det HIGHER WORTH kan tilbyde, nemlig fokus på og hjælp til alle kommende forældre og småbørnsforældre om, hvordan de kan gøre det bedre og anderledes, så de ikke bare hjælper deres børn bedst muligt på vej, men i lige så høj grad, så de også selv får det bedre, ikke bare med sig selv men også deres partner, deres børn, ja, med deres liv generelt.

 

En meget afgørende faktor for netop at kunne ændre og forandre er, at forstå, udvikle og styrke eget ansvaret. Det er alt afgørende at den voksne lærer og udlever dette, for den voksne er og bliver barnets største og vigtigste rollemodel.

De unge skal også selv lære om eget ansvar - for det er kun ved at forstå og tage dette ansvar for sit eget liv og alt i det, at man som sagt kan ændre og skabe nyt og bedre!

 

 

 

HVAD ER "PRISEN" FOR AT LEVE MED ET LAVT SELVVÆRD - ELLER MED EN MANGLENDE TRO PÅ SIG SELV OG EGNE EVNER OG MULIGHEDER?

 

HIGHER WORTH arbejder for at sikre, at alle børn og unge vokser op med ubetinget kærlighed og under bedre vilkår i deres familier, således at vi sikrer at de i deres opvækst får opbygget et stærkt og stort selvværd og en grundlæggende stor og stærk tro på sig selv.

 

Dette for at grundlægge og skabe den ballast og robusthed der vil sikre, at de kan gå ud og møde verden og de udfordringer der nu engang ER i mødet/relationen med andre mennesker, i samfundet og i verden omkring os.

 

Det vi ser i dag - og som er kendetegnende for alle dem, der vokser op uden denne ballast (både børn og unge af idag og generationer tilbage) - er, at disse børn og unge meget lettere bliver udsat for mobning, aldrig går efter at stræbe efter at skabe et liv og en livsstil der ligger udover hvor de kan se sig selv (hvad de kan, hvad de er værd, hvad de fortjener osv.). De vil meget ofte fravælge videregående uddannelser, søge lavtlønnede jobs eller blive i det sociale system med ydelser - som deres forældre. De vil oftere vælge at leve et dårligere tilpasset liv, med dårligdomme (med div. fysiske og psykiske lidelser - ofte psykosomatiske) hvorved de har flere sygedage end andre. Langt oftere end et individ med højt selvværd, vil de ende på sygedagpenge eller førtidspension. Nogen vil søge ind i bander for at finde en identitet, blive til de “utilpassede unge”, havner i kriminalitet, og for en skræmmende og alt for stor gruppe børn og unge, ender de i værste fald med at begå selvmord.

Det er således ikke bare det enkelte individ der bliver påvirket af et generelt dårligt og lavt selvværd - det er i den grad noget, der påvirker hele samfundet og som koster samfundet store summer.

 

De samme unge vil, når de selv bliver voksne og selv stifter familie, bare gentage de samme tanke- og handlemønstre de selv har oplevet, lært, været udsat for. Det er således bare noget der går igen fra generation til generation. Og hvorfor? Ganske simpelt fordi deres forældre - og deres forældre før dem - ingen viden og forståelse har for hvordan de med ganske få midler og en ændret indsats i tale, handling og samværd med deres børn, kan skabe et HELT ANDET fundament og dermed liv og livskvalitet for deres børn.

 

INGEN forældre ønsker bevidst hverken at skade eller sikre at deres børn vokser op og ender som dem selv - eller i værste fald ender med at begå selvmord - men der er simpelthen ikke nogen steder, hvor forældre kan gå hen og lære hvad de kan gøre anderledes og derfor er vi alle dømt til bare at gøre vores bedste - udfra hvad vi selv har set, hørt og lært i vores egen opvækst/familie. Og dette bedste er meget sjældent godt nok - selv om det altid er gjort i den bedste mening.

 

Higher Worth ser det derfor som sin vigtigste opgave, at kunne hjælpe alle kommende forældre og småbørnsforældre til at kunne opnå den viden og indsigt, der vil kunne hjælpe dem med at blive endnu bedre forældre, som gennem deres måde at opdrage, leve og omgås på i familien, vil kunne vise, styrke og lære deres børn og unge at få opbygget et stærkt og stort selvværd.

BLIV MEDLEM NU

Klik her for at læse vores privallivspolitik.

Vi glæder os til at kunne sende dig e-mails om spændende nyheder og artikler - fyldt med tips og gode råd, personlige strategier og værktøjer. Du vil modtage medlemstilbud, invitation til arrangementer, events, socialt samværd, seminarer, webinarer, foredrag, survays og spændende updates. Ingen spam. Kun viden, der kan tjene dig positivt i din rolle som forældre og for din personlige udvikling. 

Logo_-_3D.jpg

TAK FOR DIN STØTTE

HIGHER WORTH er en Non-Profit organisation og vi er derfor brug for DIN støtte. Der er flere måder du kan vælge at støtte på:

 

Tegn et GRATIS MEDLEMSSKAB

 Jo flere medlemmere, desto stærkere står vi!

Som medlem, vil du ydermere kunne tage del i de mange kommende medlemsfordele. Udfyld blot formen.

 

STØT EN VIGTIG SAG OG BLIV SET!

Du kan også vælge at bidrage med et beløb efter eget valg

 Det kan være: 50, 100, 250, 500, ... 6000, 10.000 kr. og derover. 

Husk at du selvfølgelig kan trække dit bidrag til en forening fra.

 

ALLE der giver 6000,- Kr. og derover - og som ønsker det - får deres navn nævnt på vores side. Ved 10.000,- Kr. og derover vises jeres logo.

 

Benyt foreningens konto: Reg.nr: 6880 - Konto: 0001096857

(HUSK at anføre dit/virksomhedens navn)

 

Higher Worth org. © Copyright 2017. All Rights Reserved.