Forside

TAK FOR DIN STØTTE

HIGHER WORTH er en Non-Profit organisation og vi er derfor brug for DIT bidrag. Stort som mindre.

Der er flere måder du kan vælge at støtte på.


- Benyt foreningens konto: Reg.nr: 6880 - Konto: 0001096857

(HUSK at anføre dit/virksomhedens navn)

Husk også at tegne et GRATIS MEDLEMSSKAB - Jo flere medlemmere, desto stærkere står vi!

Som medlem, vil du ydermere kunne udnytte din medlemsrabat i bl.a vores shop. Udfyld blot medlemsformen.

A Higher Sense of 

Self-Worth

Ensures Every Child

A Better Life

De 5 vigtigste skridt til en

"LIVSFORANDRENDE BØRNEOPDRAGELSE"

         - Giv dit barn et godt og stærkt selvværd


NU OGSÅ SOM VIDEO-KURSUS "DE 5 MODULER"

 

 • HIGHER WORTH arbejder for at sikre - gennem vores arbejde med kommende forældre og småbørnsforældre - at alle børn i opvæksten får skabt en grundlæggende følelse af, og stærk tro på, eget værd.

 • En grundlæggende og stærk følelse af eget værd og at være elsket for den man er, vil totalt ændre dit barns liv og forebygge mange af de personlige problemer, som alt for mange unge og voksne slås med.

 • ALLE forældre gør deres bedste! - Men langt de flestes "bedste" er bare ikke godt nok, da det bygger på hvad de selv har set, hørt, lært og oplevet i deres egen opvækst. Altså deres egen programmering.

 • HIGHER WORTH er sammen med RED BARNET, BØRNS VILKÅRRØDE KORS, UNICEF og flere store organisationer og virksomheder, aktive "løftegivere" i SMÅBØRNSLØFTET - et storstilet landsdækkende projekt, der er helt i tråd med foreningens mission og arbejde.

Kurset  "LIVSFORANDRENDE BØRNEOPDRAGELSE" er et tilbud til ALLE kommende forældre, småbørnsforældre samt andre voksne der er i daglig eller tæt kontakt med småbørn - f.eks. bedsteforældre eller pleje- og pasnings personale.


Kurset tilbydes i samarbejde med Forældreuddannelsen.dk


NYHED! NU OGSÅ SOM VIDEO-MODUL SERIE

DET DU IKKE SELV ÆNDRER - DET ARVER DINE BØRN

 

Sagt med andre ord... Dit barns selvværd starter med dig!


Tal fra både Danmark og udlandet viser en alarmerende stigning i antallet af børn og unge der mistrives psykisk, hvilket også afspejles i den stigning i antallet af børn og unge der går med selvmordstanker.

Aldrig har så mange lidt under lavt selvværd og det der går igen, er følelsen af ikke at være god nok, føle sig ensom, uden for, blive mobbet, ikke føle sig værd at være elsket, samt som følge af angst, stress og depression.Det skal der sættes en stopper for, og HIGHER WORTH går gerne forrest.


Statistikken ville ikke se sådan ud, hvis det var reglen mere end undtagelsen, at vi som forældre sendte vores børn ud i verden med et stærkt selvværd. Selvom alle forældre gør deres bedste for netop dette, så er de færreste...

HIGHER WORTH ORG.´S OVERORDNEDE & LANGSIGTEDE MÅL


 • At bremse og forebygge den skræmmende og triste stigning i antallet af selvmord og selvmordsforsøg blandt børn og ungen. ALT for mange - (ÉN er for mange!) - børn og unge drives, grundet for store personlige og sociale problemer, der bl.a. er skabt grundet et lavt selvværd, helt der ud, hvor de tragisk nok ser selvmord som eneste udvej på deres problemer. Dette skal og kan ændres! Derfor er dette en af HIGHER WORTH´s vigtigste mærkesager.

 • At hjælpe alle kommende forældre samt småbørnsforældre til at få viden om og indsigt i  hvorledes barnet får dannet sit selvværd og selvbillede og hvordan og hvorfor de som forældre har den største og vigtigste rolle i barnets første 0 - 6 leveår, hvor barnet får dannet det fundament det kommer til at bygge resten af sit liv på.
   
 • At kommende forældre og småbørnsforældre får en forståelse for og viden om, hvordan de gennem samvær og opdragelse kan sikre, at deres børn udvikler højt selvværd og en grundliggende og dyb tro på sig selv og sit eget værd og kunnen.

 • At arbejde for, at alle børn får muligheden for at vokse op med forældre der forstår konsekvenserne og dermed vigtigheden af, at opdrage med og give ubetinget kærlighed til deres børn.
   
 • At sikre, at alle kommende forældre og småbørnsforældre bliver givet tilbud om læring og oplevelser, der kan styrke familien, samværet og omgangstonen - både de voksne indbyrdes men også forældre og børn i mellem.
   
 • At hjælpe kommende forældre og småbørnsforældre med at få brudt med nogle uheldige tanke- og handlemønstre der måske bare har fulgt med i generationer i deres slægt.
   
 • For, ved at sikre, at barnet vokser op med godt og og stærkt selvværd, vil dette kunne forebygge, at barnet eller den unge kommer så langt ud. Vi ønsker altså ikke at vente til barnet eller den unge har store personlige problemer, vi griber fat og forebygger inden skaden sker. Derfor er vores fokus og indsats udelukkende på arbejdet med og vejledning til kommende forældre og småbørnsforældrene, så de bliver endnu bedre i stand til at sikre, at deres børn vokser op med et stærkt og velforankret selvværd.

DET GØR HIGHER WORTH LIGE NU:

HIGHER WORTH er i gang med at samle midler ind til et storstilet landsdækkende projekt som skal hjælpe alle kommende forældre og småbørnsforældre med at få den viden og forståelse for hvordan deres egen programmering og måden de opdrager deres barn på, påvirker dannelsen af barnets selvbillede og selvværd.


Vil du vide hvordan du eller din virksomhed kan støtte og bidrage? Kontakt os endelig - klik her 


På forhånd tak for din støtte!

Et andet af de tiltag HIGHER WORTH bidrager med, for at varetage den vigtige opgave som aktive løftegivere i Småbørnsløftet er, at vi - i samarbejde med Forældreuddannelsen.dk - tilbyder kurset "Livsforandrende Børneopdragelse - Giv dit barn et godt og stærkt selvværd". Se hvor og hvornår det næste afholdes eller læs om den nye modulserie: KLIK HER 


Kender du nogen der kunne have glæde af at deltage - f.eks. bedsteforældre, venner og bekendte, så del meget gerne linket med dem.


Kurset henvender sig til alle kommende forældre, småbørnsforældre (med børn fra 0 - 6 år) samt personalet i daginstitutioner og pasningsordninger og andre voksne der er i daglig eller tæt kontakt med små børn.


Læs hvad deltagerene har sagt - klik her

SKAL VI KOMME TIL DIN KOMMUNE?


Ønsker du også at få kurset til DIN kommune, bed blot din institutionsleder eller den ansvarlige i kommunen om at kontake os ved at sende en mail til: contact@higherworth.org