Forside

TAK FOR DIN STØTTE

HIGHER WORTH er en Non-Profit forening og vi har derfor brug for DIN støtte. Der er flere måder du kan vælge at støtte på:

 

Tegn et GRATIS MEDLEMSSKAB

Jo flere medlemmere, desto stærkere står vi!

Som medlem, vil du ydermere kunne tage del i de mange kommende medlemsfordele.

Udfyld blot formen nederst på siden.

 

STØT EN VIGTIG SAG OG BLIV SET!

 

Læs mere nederst på siden.

DET GØR

 HIGHER WORTH LIGE NU:

Et af de tiltag HIGHER WORTH bidrager med for at varetage den vigtige opgave som aktive løftegivere i Småbørnsløftet er, at vi - i samarbejde med Forældreuddannelsen.dk - tilbyder kurset "Giv dit barn et godt og stærkt selvværd". Kurset henvender sig til alle kommende forældre, småbørnsforældre (med børn fra 0 - 6 år) samt personalet i daginstitutioner og pasningsordninger og tilbydes gratis til kommuner rundt om i landet. Som medlem af foreningen har du også mulighed for at kunne deltage gratis. 

Læs hvad deltagerene har sagt - klik her

 

 • HIGHER WORTH ARBEJDER FOR AT SIKRE - GENNEM VORES ARBEJDE MED KOMMENDE FORÆLDRE OG SMÅBØRNSFORÆLDRE -  AT ALLE BØRN I OPVÆKSTEN FÅR SKABT EN GRUNDLÆGGENDE FØLELSE AF - OG STÆRK TRO PÅ - EGET VÆRD.

 

 •  EN GRUNDLÆGGENDE OG STÆRK FØLELSE AF EGET VÆRD OG AF AT VÆRE ELSKET FOR DEN MAN ER, VIL TOTALT ÆNDRE DIT BARNS LIV OG FOREBYGGE MANGE AF DE PERSONLIGE PROBLEMER SOM ALT FOR MANGE VOKSNE SELV SLÅS MED.

 

 • ALLE FORÆLDRE GØR DERES BEDSTE - MEN LANGT DE FLESTES "BEDSTE" ER BARE IKKE GODT NOK, DA DET BYGGER PÅ HVAD DE SELV HAR SET, HØRT, LÆRT OG OPLEVET I DERES EGEN OPVÆKST. 

 

 • HIGHER WORTH ER SAMMEN MED RED BARNET, BØRNS VILKÅRRØDE KORS, UNICEF OG FLERE STORE ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDER, AKTIVE "LØFTEGIVERE" I SMÅBØRNSLØFTET

- et storstilet landsdækkende projekt, der er helt i tråd med foreningens mission og arbejde. Læs mere - klik her

HIGHER WORTH ORG.´S OVERORDNEDE & LANGSIGTEDE MÅL

 

 • At hjælpe alle kommende forældre samt småbørnsforældre til at få viden om og indsigt i  hvorledes barnet får dannet sit selvværd og selvbillede og hvordan og hvorfor de som forældre har den største og vigtigste rolle i barnets første 0 - 6 leveår, hvor barnet får dannet det fundament det kommer til at bygge resten af sit liv på.

 

 • At kommende forældre og småbørnsforældre får en forståelse for og viden om, hvordan de gennem samvær og opdragelse kan sikre, at deres børn udvikler højt selvværd og en grundliggende og dyb tro på sig selv og sit eget værd og kunnen.

 

 • At arbejde for, at alle børn får muligheden for at vokse op med forældre der forstår konsekvenserne og dermed vigtigheden af, at opdrage med og give ubetinget kærlighed til deres børn.

 

 • At sikre, at alle kommende forældre og småbørnsforældre bliver givet tilbud om læring og oplevelser, der kan styrke familien, samværet og omgangstonen - både de voksne indbyrdes men også forældre og børn i mellem.

  

 • At hjælpe kommende forældre og småbørnsforældre med at få brudt med nogle uheldige tanke- og handlemønstre der måske bare har fulgt med i generationer i deres slægt.

 

 • At bremse og forebygge den skræmmende og triste stigning i antallet af selvmord og selvmordsforsøg blandt børn og ungen. ALT for mange - (ÉN er for mange!) - børn og unge drives, grundet for store personlige og sociale problemer, der bl.a. er skabt grundet et lavt selvværd, helt der ud, hvor de tragisk nok ser selvmord som eneste udvej på deres problemer. Dette skal og kan ændres! Derfor er dette en af HIGHER WORTH´s vigtigste mærkesager.

 

 • For, ved at sikre, at barnet vokser op med godt og og stærkt selvværd, vil dette kunne forebygge, at barnet eller den unge kommer så langt ud. Vi ønsker altså ikke at vente til barnet eller den ugen har store personlige problemer, vi griber fat og forebygger inden skaden sker. Derfor er vores fokus og indsats udelukkende på arbejdet med og vejledning til kommende forældre og småbørnsforældrene, så de bliver endnu bedre i stand til at sikre, at deres børn vokser op med et stærkt og velforankret selvværd.

DET DU IKKE SELV ÆNDRER - DET ARVER DINE BØRN

 

ALLE forældre gør deres bedste i forhold til deres børn! "Det bedste" er desværre bare  ofte langt fra godt nok!

Det bygger nemlig på, hvad den voksne selv har oplevet, lært eller været udsat for, i sin egen  barndom og opvækst. Det er her, vores grundlæggende værdier og hvad vi lærer at tro og tænke om os selv, bliver dannet. Det er her vi ser og lærer hvordan vi er sammen i en familie, hvordan vi taler til og behandler hinanden. Hvordan man opdrager børn. Det er her vi lærer hvad vi er værd som mennesker, om vi f.eks. skal gøre os fortjent til vores forældres kærlighed, hvad vi kan, må eller skal gøre for at få den, og hvad vores muligheder er her i livet. Vi kan altid kun gøre det så godt vi kan, ud fra den viden, evner og  resourser vi har på det pågældende tidspunkt. Derfor ser man uhensigtsmæssige  handlemønstre blive gentaget fra generation til generation og ALT for mange børn, unge og voksne der kæmper med lavt selvværd og en manglede tro på sig selv.

 

Vi i HIGHER WORTH arbejder for at give og skabe “HØJERE VÆRD” i alle børns liv. Ved at hjælpe og give alle kommende forældre samt småbørnsforældre, der ønsker det, muligheden for at få den viden og indsigt, der vil hjælpe dem til at kunne give deres børn en anden og bedre start på livet end langt de fleste forældre selv har fået. 

 

ALLE BØRN HAR RET TIL EN OPVÆKST MED UBETINGET KÆRLIGHED OG DE BEDSTE VILKÅR I FAMILIEN OG I HJEMMET.

 

HIGHER WORTH arbejder for, at alle børn og ungen vokser op under bedre vilkår i deres familier, med bl.a. ubetinget kærlighed, nærvær og omsorg samt sikre, at de i deres opvækst får skabt en grundlæggende stor og stærk tro på sig selv og en høj følelse af deres eget værd, som det unikke menneske de er født til at være. Dette skabes og grundlægges i barnets første vigtige 0 - 6 leve år og derfor har vi især fokus på kommende forældre og småbørnsforældre.

 

Dette vigtige og forebyggende arbejde vil sikre, at børnene får den ballast og robusthed der vil gøre, at de kan gå ud og møde verden og de udfordringer der nu engang ER i mødet/relationen med andre mennesker, i samfundet og i verden omkring os.

BLIV MEDLEM NU

Klik her for at læse vores privallivspolitik.

Vi glæder os til at kunne sende dig e-mails om spændende nyheder og artikler - fyldt med tips og gode råd, personlige strategier og værktøjer. Du vil modtage medlemstilbud, invitation til arrangementer, events, socialt samværd, seminarer, webinarer, foredrag, survays og spændende updates. Ingen spam. Kun viden, der kan tjene dig positivt i din rolle som forældre og for din personlige udvikling. 

Logo_-_3D.jpg

TAK FOR DIN STØTTE

HIGHER WORTH er en Non-Profit organisation og vi er derfor brug for DIN støtte. Der er flere måder du kan vælge at støtte på:

 

Tegn et GRATIS MEDLEMSSKAB

 Jo flere medlemmere, desto stærkere står vi!

Som medlem, vil du ydermere kunne tage del i de mange kommende medlemsfordele. Udfyld blot formen.

 

STØT EN VIGTIG SAG OG BLIV SET!

Du kan også vælge at bidrage med et beløb efter eget valg

 Det kan være: 50, 100, 250, 500, ... 6000, 10.000 kr. og derover. 

Husk at du selvfølgelig kan trække dit bidrag til en forening fra.

 

ALLE der giver 6000,- Kr. og derover - og som ønsker det - får deres navn nævnt på vores side. Ved 10.000,- Kr. og derover vises jeres logo.

 

Benyt foreningens konto: Reg.nr: 6880 - Konto: 0001096857

(HUSK at anføre dit/virksomhedens navn)

 

Higher Worth org. © Copyright 2017. All Rights Reserved.