Kontakt/Om/Værdier

Kontakt os

Har du tanker, ideer eller spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte HIGHER WORTH direkte.

Brug venligst formularen her på siden og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

HIGHER WORTH Org. - Danmark

CVR. nr. 38986708

Odense - Danmark

Konto: 6880 - 0001096857


Privacy Policy & Terms of Service

 
 
 
 
 
 

OM HIGHER WORTH - DANMARK

HIGHER WORTH Org. er en NGO og Non Profit forening med fokus på at hjælpe alle kommende forældre og småbørnsforældre med at sikre, at deres barn/børn vokser op med et godt og stærkt forankret selvværd. Læs mere

 

Foreningen er fuldt ud neutral. Vi har ikke og må ikke have nogle direkte samarbejdsrelationer til politiske partier, eller religiøse organisationer. Higher Worth org. behandler alle lige uden nogen form for diskrimination med hensyn til race, religion, tro, seksualitet eller politisk tilhørsforhold.

BAGGRUND

HIGHER WORTH Org. er stiftet af to ildsjæle, Benedicte Frölich (55) og Frank Gormsen (58),   der har dannet par både privat og professionelt siden 1997. Tilsammen har de tre børn og et parforhold og familieliv der er efterstræbt af mange. Om nogen så lever de det de selv taler og så brænder de for at være med til at gøre en positiv  forskel for andre.

 

De har, på grund af deres egen opvækst, valgt at gribe livet - og især opdragelsen af og samværet med deres egne børn - anderledes an. Det blev meget tydeligt for dem, gennem mange års studier og arbejde med at hjælpe andre voksne til at få det bedre med sig selv, at forældres egen opvækst og måden langt de fleste opdrager på, er nøglen til barnets trivsel og især skabelsen af barnets selvværd.

 

Både Benedicte og Frank er idag stærke rollemodeller, der, med deres meget store faglige viden og personlige erfaring, allerede idag bidrager stærkt til at skabe et bedre samfund, med plads til forskellighed/rummelighed, initiativ og medmenneskelighed.
 Det er nemlig de grundliggende egenskaberne og værdier hos stærke, selvbevidste og ansvarstagende voksne med et højt selvværd.

 

Derfor har de nu sammen stiftet foreningen HIGHER WORTH Org., hvis hovedmål er, at skabe netop dette - “Højre Værd” - i og for alle børn. Det vil de gøre gennem at uddanne og undervise forældre i, at give deres børn en bedre start på livet, få brudt med de uheldige mønstre, der helt ubevidst gives videre fra generation til generation og derved få skabt et grundlæggende stærkt og solidt fundament for barnet, at bygge sin fremtid på.

 

Det er med stor stolthed at vi nu ydermere kan kalde os LØFTEGIVERE i og for SMÅBØRNSLØFTET.

Et storstilet landsdækkende projekt der er helt i tråd med vores og foreningens arbejde. Læs mere - klik her

*****

Frank Gormsen har hele sit liv arbejdet med ledelse, idéskabelse og mentoring. Han har en unik evne til at løfte dem han arbejder med, gøre dem bedre, mentalt stærkere samt hjælpe dem til at have det rette fokus for opnåelsen af deres personlige eller forretningsmæssige mål. Først igennem sine mere end 12 år som spejderleder og tropsfører og siden i sit arbejde som selvstændig virksomhedesejer med 30 ansatte. De sidste 20+ år har han, som business coach, hjulpet andre entrerenører og iværksættere med at opbygge deres egen forretning og hele tiden haft det personlige fundament som fokus og afsæt for at skabe den succes både personligt og professionelt som hans klienter har ønsket. Som personlig mentor har han transformeret mange personers liv og parforhold. Hans store viden og mangeårige erfaring i at hjælpe andre til at få det bedre med sig selv og derigennem markant ændre forholdet til deres partner og børn, danner grundlaget for den indsigt og passion hvormed han ønsker at hjælpe alle børn til at få en bedre start på livet. Som Benedicte, ser han dagligt i sit arbejde med sine klienter, de “resultater” og ofte store personlige udfordringer, som de har fået grundlagt og indlært gennem deres opvækst. 


 

Benedicte Frölich der i dag forfatter og foredragsholder, er bl.a. uddannet sygeplejerske med flere års erfaring fra psykiatrien, samt har en 3 årig psykoterapeutisk uddannelse bag sig. Hun har hele livet haft en stor nysgerrighed og interesse for den menneskelige psyke og på hvordan vores selvbillede og de tanker vi har om os selv er skabt. For det er hvordan vi definerer os selv, der har den største betydning for det liv vi lever, de relationer vi er i og den succes og rigdom vi oplever. Hendes viden og indsigt er så stor og bred og bunder som sagt både i mange års studier og især hendes egen personlige erfaring og udvikling.

Det er Benedictes passion og livsmål, at kunne hjælpe andre til at ændre og bryde med de gamle fastlåste tanke og handlemønstre der holder dem fast, og derved skabe det liv som de selv ønsker og drømmer om  og især sikre at de ikke giver de samme udfordringer videre til deres egne børn.

** Du kan se og abonnere på hendes youtube videoer  i serien "Nøglen til et rigere liv" - Klik blot her, samt finde hendes bøger ved at klikke her. **

 

Sammen går Frank og Benedicte også ud og holde foredrag og kurser med hovedtemaet "Bryd Arven”, hvor emner som børneopdragelse (hvordan du får selvbevidste, selvsikre, glade, givende, positive og mentalt stærke og sunde børn med overskud og opmærksomhed til sig selv og andre), samt hvordan du ændre og opbygger eget selvværd og selvtillid og om hvor meget vores indlærte tanke og handlemønstre følger og styrer os langt op i voksenlivet og alt for ofte holder os fast i dårlige eller negative mønstre og vaner. En af Benedictes bøger ”Hvad Definerer Mig? - en stærk bog om tro og selvbillede”, er en rigtig dyb og indsigtsfuld bog om dette emne – der berører langt de fleste menneskers liv. For når vi ikke er bevidst om hvad der har skabt det eller hvorfor vi har det som vi har det – så kan vi heller ikke ændre noget. Og ændre vi ikke noget, vil vi fortsætte med at have og få det vi altid har fået – og endnu værre... Vi giver det videre til vores egne børn. (Selvfølgelig helt ubevidst!)   

Efter, i mere end 25 år at have set, arbejdet med og hjulpet tusindvis af voksne der har kæmpet med lavt selvværd og mange andre sociale og psykiske udfordringer, har Frank og Benedicte valgt at vende fokus og indsats på at FOREBYGGE og derfor gribe ind hvor det hele STARTER og bliver grundlagt. Nemlig i den tidlige barndom og i forældrenes måde at være med og opdrage deres børn på.

KULTUR - ETIK - VÆRDIGRUNDLAG

En organisations kultur omfatter værdier og adfærdsnormer, der bidrager til dens karakteristiske sociale og psykologiske område. For at beskrive vores firmakultur har vi udvalgt følgende 10 ord:

 

 • Etik og Værdier
 • Forretningssans / strategisk fleksibilitet
 • Handlekraft og Vedholdenhed (handlekraft til at opnå resultater)
 • Handlingsorienteret
 • Integritet og tillid
 • Kommunikationsevner
 • Motivation til andre
 • Problemløsning
 • Tilgængelighed
 • Vedholdenhed og optimisme

  

(Nævnt i alfabetisk - ikke prioriteret -  rækkefølge)

 

Vi uddyber definitionen af hvert punkt:

 

 • Etik og Værdier


Holder fast i et passende (i forhold til situationen) og effektivt sæt af kerneværdier og trossystemer bade i gode og i dårlige tider; handler i overensstemmelse med disse værdier. Leder etisk forsvarligt og har med mennesker at gøre på et grundlag af respekt, integritet, rimelighed og sandfærdighed. Forholder sig upartisk til alle slags mennesker; handler effektivt med alle racer, nationaliteter, kulturer, handicap, aldersgrupper og køn; ansætter forskellige og forskelligartede uden hensyn til social status; understøtter en ensartet og rimelig behandling af alle og giver dem de same muligheder. Handling og tale er i harmoni.

 

 • Forretningssans

Ved hvordan forretning drives; velvidende om øjeblikkelige og mulige fremtidige politikker, praksis, tendenser og informationer , der påvirker hans/hendes forretning og organisation; kender konkurrenterne; er opmærksom på hvordan strategier og taktikker fungerer ude på markedet.

 

 • Handlekraft og Vedholdenhed


Selv-motiveret og energisk. Kan forventes med success at gå videre end målsætningerne; indstillet på at arbejde hårdt i meget lang tid for at opnå målene. Er hele tiden og vedholdende en af de bedst præsterende, meget resultat orienteret.

 

 • Handlingorienteret


Nyder at arbejde hårdt; er handlingsorienteret og fuld af energi over for de ting han/hun ser som udfordringer; ikke bange for at handle med kun et minimum af forhåndsplanlægning; griber flere muligheder end andre.

 

 • Integritet og tillid


Er omgærdet af tillid; betragtes som et direkte, sandfærdigt menneske; er meget fleksibel og kan tilpasse sig, når vanskelige omstændigheder opstår; kan fremvise sandheden råt for usødet på en passende og konstruktiv måde; kan kombinere tilsyneladende modsætninger, som at være medfølende hård, holde fast i sig selv uden at træde på andre, at fastsætte stærke, men fleksible standarder; kan handle forskelligt i henhold til situationen; opfattes som værende i balance på trods af situationens modstridende krav. Bevarer tilliden; indrømmer fejl; fremstiller ikke sig selv i et falsk lys for personlig vinding.

 

 • Kommunikationsevner


Er i stand til at kommunikere på en god made for at sælge vores vision om fremtiden til investorer, mulige klienter, teammedlemmer og andre

 

 • Motivation til andre


Skaber en atmosfære hvor folk har lyst til at gøre deres bedste; kan motivere mange, som rapporterer til dig, team- eller projektmedlemmer, kan vurdere hvad der tænder hver enkelt, og anvende det til at bringe det bedste frem I ham/hende. Skubber og styrker vedholdende sig selv og andre frem mod resultater. Opfordrer til at få tilbagemeldinger fra alle og deler ejerskab og synlighed; får hver enkelt til at føle, at hans/hendes arbejde er vigtigt; er en, som folk kan lide at arbejde for og med.

 

 • Problemløsning


Anvender en streng logik og metode til at løse vanskelige problemer med effektive løsninger; undersøger alle frugtbare kilder til svar; kan se skjulte problemer; er fremragende til ærlig analyse; ser ud på den anden side af det indlysende og standser ikke ved de første svar.

 

 • Tilgængelighed


Er nem at møde og snakke med; yder en ekstra indsats for at andre skal føle sig tilpas; kan være varm, behagelig og imødekommende; er følsom og tålmodig I forhold til andres problemer med interpersonelle forhold; opbygger hurtigt tillid; er god til at lytte; er hurtigt informeret og får uformel og ikke fyldestgørende information tids nok til at gøre noget ved det.

 

 • Vedholdenhed


Forfølger alting med optimisme, energy, handlekraft og et behov for at gennemføre; giver sjældent op før gennemførelsen, især ikke ved modstand eller tilbagefald. Optimisme er i sandhed et aktiv, og den vil hjælpe dig igennem de hårde tider, som mange entreprenører oplever, når de finder en forretningsmodel, der passer dem.

 

English:

Our Culture - HIGHER WORTH:

 

Organizational culture encompasses values and behaviors that contribute to the unique social and psychological environment of an organization.

To describe our company culture, we have selected 10 words:

 

 

 • Action Oriented
 • Approachability
 • Business Acumen / Strategic Agility
 • Communication skills
 • Drive and Persistence (Drive for Results)
 • Ethics and Values
 • Integrity and Trust
 • Motivating others
 • Perseverance and Optimism
 • Problem Solving

 

           (Alphabetic order)

 

We welcome you to see the definition of each areas:

 

 • Action Oriented

Enjoys working hard; is action oriented and full of energy for the things he/she sees as challenging; not fearful of acting with a minimum of planning; seizes more opportunities than others.

 

 • Approachability

Is easy to approach and talk to; spends the extra effort to put others at ease; can be warm, pleasant, and gracious; is sensitive to and patient with the interpersonal anxieties of others; builds rapport well; is a good listener; is an early knower, getting informal and incomplete information in time to do something about it.

 

 • Business Acumen

Knows how businesses work; knowledgeable in current and possible future policies, practices, trends, and information affecting his/her business and organization; knows the competition; is aware of how strategies and tactics work in the marketplace.

 

 • Communication Skills

Able to communicate well to sell our vision of the future to investors, potential clients, team members, and more.

 

 • Drive and Persistence

Self-motivated and energetic. Can be counted on to exceed goals successfully;

Prepared to work hard, for a very long time, to realize goals. Is constantly and consistently one of the top performers; very bottom-line oriented.

 

 • Ethics and Values

Adheres to an appropriate (for the setting) and effective set of core values and beliefs during both good and bad times; acts in line with those values. Lead ethically and deal with people based on respect, integrity, fairness, and truthfulness. Manages all kinds and classes of people equitably; deals effectively with all races, nationalities, cultures, disabilities, ages and both sexes; hires variety and diversity without regard to class; supports equal and fair treatment and opportunity for all. Practices what he/she preaches.

 

 • Integrity and Trust

Is widely trusted; is seen as a direct, truthful individual; Is very flexible and adaptable when facing tough calls; can present the unvarnished truth in an appropriate and helpful manner; can combine seeming opposites like being compassionately tough, stand up for self without trampling others, set strong but flexible standards; can act differently depending upon the situation; is seen as balanced despite the conflicting demands of the situation. Keeps confidences; admits mistakes; doesn’t misrepresent him/herself for personal gain.

 

 • Motivating Others

Creates a climate in which people want to do their best; can motivate many kinds of direct reports and team or project members; can assess each person’s hot button and use it to get the best out of him/her. Steadfastly pushes and empowers self and others for results. Invites input from each person and shares ownership and visibility; makes each individual feel his/her work is important; is someone people like working for and with.

 

 • Perseverance

Pursues everything with optimism, energy, drive, and a need to finish; seldom gives up before finishing, especially in the face of resistance or setbacks. Optimism is truly an asset, and it will help get you through the tough times that many entrepreneurs experience as they find a business model that works for them.

 

 • Problem Solving

Uses rigorous logic and methods to solve difficult problems with effective solutions; probes all fruitful sources for answers; can see hidden problems; is excellent at honest analysis; looks beyond the obvious and doesn't stop at the first answers.